Contact

Pre-audit services

Met behulp van onze pre-audit services kunt u zich ervan verzekeren dat de controle van de jaarrekening soepel en efficiënt kan worden uitgevoerd door uw controlerend accountant.

De specialisten van Nobilis Accountancy spreken de taal van uw controlerend accountant. Zij hebben zelf veel ervaring met de uitvoering van jaarrekeningcontroles en beschikken over up-to-date kennis van de verslaggevingsrichtlijnen. Nobilis kan u onder meer ondersteunen bij:

  • Het in kaart brengen van de interne beheersing van uw onderneming;
  • Het gereed maken en afsluiten van uw administratie (maandafsluiting);
  • Het opstellen van (complexe) consolidatiestaten;
  • De berekening van de fiscale positie;
  • Het opstellen van de (geconsolideerde) concept jaarrekening die voldoet aan alle wet- en regelgeving;
  • De oplevering van een volledig balansdossier, inclusief aansluitende specificaties van alle posten van de balans en winst- en verliesrekening, dat voldoet aan de wensen van de controlerend accountant;
  • Het opstellen van position papers voor complexe jaarrekeningposten en transacties.

Nobilis neemt de uitvoering en oplevering voor haar rekening en onderhoudt het contact met uw controlerend accountant.

Met behulp van onze pre-audit services voorkomt u verrassingen tijdens de jaarrekeningcontrole en onnodige extra werkzaamheden van de controlerend accountant die vaak leiden tot meerwerk en extra kosten. Daarnaast zorgt u hiermee voor een aanzienlijke reductie van de belasting bij de medewerkers van de financiële administratie en worden verbeterpunten aan het licht gebracht. Wel zo prettig!

Wordt uw onderneming voor de eerste keer controleplichtig, dan is het raadzaam de voorbereidingen hiervoor zo spoedig mogelijk te starten. Wij zorgen er samen met u voor dat u op tijd volledig audit ready bent.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

Ipad Nobilis Advies

Verken de mogelijkheden van onze uiteenlopende diensten.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze dienstverlening dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen uw vraag/opmerking snel behandelen.

Uw gegevens

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.